Thu Thập Và Đánh Giá Khách Hàng Tiềm Năng

Thu Thập Dữ Liệu Sau Sự Kiện Được Thực Hiện dễ Dàng Với VeeR

Với VeeR, bạn có thể thu thập dữ liệu sau sự kiện một cách dễ dàng và nhanh chóng, giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng và cải thiện hiệu quả của các sự kiện trong tương lai.

Nền tảng quản lý sự kiện được tin tưởng bởi các đối tác quốc tế

Đánh Giá Hiệu Quả Sự Kiện Với Nền Tảng
Quản Lý Sự Kiện Của VeeR

Đăng ký tài khoản, quét mã QR,... để thu thập khách hàng tiềm năng một cách dễ dàng.

Thu Thập Khách Hàng Tiềm Năng Dễ Dàng Với Tính Năng Check-in QR


  • Thu hút khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả bằng cách quét nhanh mã QR người tham dự khi vào cổng sự kiện.

  • Truy cập ngay lập tức thông tin chi tiết toàn diện về người tham dự được thu thập trong quá trình đăng ký.

Đo Lường ROI Bằng Thông Tin Chi Tiết Hữu Ích


  • Cung cấp bảng phân tích thời gian thực để theo dõi đăng ký người tham dự và dữ liệu.

  • Đo lường số lượng khách hàng tiềm năng thu được từ mỗi nhà triển lãm và nhà tài trợ tại sự kiện thông qua các báo cáo trực quan.

  • Lập kế hoạch theo dõi chiến lược sau sự kiện bằng cách xác định các nhà triển lãm, nhà tài trợ và người tham dự có hiệu suất cao nhất.
Virtual-Event-On-The-Go

Tạo Ra Các Sự Kiện Ảo, Sự Kiện Trực Tiếp, Sự Kiện Hybrid Ấn Tượng

Cho dù bạn đang tổ chức sự kiện trực tuyến, sự kiện trực tiếp hay hay sự kiện hybrid, VeeR đều cung cấp nền tảng sự kiện có thể tùy chỉnh và các giải pháp công nghệ để biến sự kiện của bạn trở nên hoành tráng.

Yêu cầu Demo